DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

Jl. Raya Pajajaran No.125 Bogor 16153

Berita

Berita Sekolah

Workshop Pembuatan Soal HOTS - SDN Polisi 4

Workshop Peningkatan Kemampuan Guru Dalam Proses Pembelajaran Melalui Penyusunan RPP dan Pembuatan Soal HOTS dalam Pemanfaatan Media Berbasis TIK.

Pelaksanaan : 28 - 30 Oktober dan 06 November 2021

Tempat : SDN Polisi 4 Kecamatan Bogor Tengah

 

Peserta : 
.

1 Hj. Sadiah Ratnayanti, S. Pd., MM 19651023 198610 2 003 Kepala Sekolah
2 Jamilah, S. Pd. 19670404 198610 2 002 Guru Kelas
3 Muhamad Apip, S. Pd. 19690807 199307 1 003 Guru Kelas
4 Hidayat, A, Ma. Pd. 19660205 198803 1 009 Guru PJOK
5 Ahmad Untung, S.Pd.I 19630616 198610 1 004 Guru PAI
6 Yuyu Yuhana, S. Pd. 19670413 199103 2 010 Guru Kelas
7 N Nurhidayah, M. Pd 19690414 200501 2 008 Guru Kelas
8 Taufik Hidayat, MM.Pd. 19691028 200212 1 004 Guru Kelas
9 Ahmad Sopian, S. Pd. SD 19700921 200501 1 008 Guru Kelas
10 Lulus Suprihatin, S.Pd.SD 19811213 201001 1 007 Guru Kelas
11 Aluh Atikah, M. Pd 19721012 200604 2 013 Guru Kelas
12 Ida Fitriyati, S. Pd. 19701210 199010 2 001 Guru Kelas
13 Hj. Erna Julaeha, MM. Pd. 19660202 200604 2 006 Guru Kelas
14 Paiz, S. Pd. I 19660917 198803 1 004 Guru Kelas
15 Lilik Herawati, S. Pd. 19751128 200604 2 013 Guru Kelas
16 Reni Nur’aeni, S. Pd. 19701222 200012 2 007 Guru Kelas
17 Mad Arief Rusmana, S. Pd. SD 19700605 200501 1 019 Guru Kelas
18 Ahmad Sopian, S. Pd 19700921 200501 1 008 Guru Kelas
19 Rahmat Hidayat, S. Pd 19730808 201407 1 001 Guru Kelas
20 Gustini Eko Widayanti, S.Pd.SD. 19680831 200701 2 008 Guru Kelas
21 Syarifah Yuniarti, M.Pd. 19770626 200801 2 013 Guru Kelas
22 Desi Maulani, S.Pd. 19851201 201409 2 001 Guru Kelas
23 Holidin, S.Pd. 19660606 200604 1 014 Guru Kelas
24 Verranita Muchris, S.Pd 19820707 201409 2 002 Guru Kelas
25 Eva Juniar Haerudin, S. Pd. 3952760661300062 Guru Kelas
26 Sukmasari Dwipayana, S.Pd. SD 3549756657300052 Guru Kelas
27 Dwi Agustina, S. Pd 4133768669230243 Guru Kelas
28 Febri Agung Permadi, S. Pd 4560773674130072 Guru Kelas
29 Madarina Lestari, S. Pd 5654774675230022 Guru Kelas
30 Monika Agus, S. Si, S. Pd 8133769670230243 Guru Kelas
32 Andina, S. Pd - Guru Kelas
33 Diyani Handayaningrum, A.Md. - Guru Karawitan
34 Robani, S. Pd, 6440758661200003 Guru PJOK

 

Baca juga berita berikut :