DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

Jl. Raya Pajajaran No.125 Bogor 16153

Berita

Berita Sekolah

Lokakarya Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Lokakarya Penguatan Profil Pelajar Pancasila - SDN Polisi 4

Waktu : 11 s.d. 13 Juli 2023

 

Peserta Lokakarya Penguatan Profil Pelajar Pancasila
NO NAMA 
1 Hj. Mustika Ningsih, M.Pd 
2 Hj. Sadiah Ratnayanti, S. Pd, MM 
3 Ahmad Untung, S.Pd.I 
4 Yuyu Yuhana, S. Pd. 
5 Ida Fitriyati, S. Pd. 
6 Muhamad Apip, S. Pd 
7 Hj. Erna Julaeha, MM. Pd. 
8 Hidayat, A, Ma. Pd. 
9 Paiz, S. Pd. I 
10 Lilik Herawati, S. Pd. 
11 Reni Nur’aeni, S. Pd. 
12 Mad Arief Rusmana, S. Pd. SD 
13 Rahmat Hidayat, S. Pd 
14 Syarifah Yuniarti, M.Pd. 
15 Gustini Eko Widayanti, S.Pd.SD. 
16 Desi Maulani, S.Pd. 
17 Holidin, S.Pd. 
18 Verranita Muchris, S.Pd 
19 Eva Juniar Haerudin, S. Pd. 
20 Sukmasari Dwipayana, S.Pd. SD 
21 Dwi Agustina, S. Pd 
22 Madarina Lestari, S. Pd 
23 Febri Agung Permadi, S. Pd 
24 Monika Agus, S. Si, S. Pd 
25 Dini Rahmania Naila, S. Pd 
26 Robani, S. Pd, 
27 Diyani Handayaningrum, A.Md. 
28 Ine Fitriyani, S. Pd. I 
29 Muhammad Nawawi Arifin, S. Pd 
30 Andina, S. Pd
31 Aqilla Salsabila, S. Pd
32 Arsy Amanah, S. Pd
33 Adjeng astari Puspita Harsono, S. Ikom
34 Aprilia Affani Ningsih, A. Md. Kom 
35 Cynthia Ayu Amelia, A. Md. Kom 
36 Reza Fara Nuraziza, S.pd 
37 Muhamad Alfian 
38 Muslihat
39 Zenal Wahyu
40 Ahmad Rivai
41 Rahmat Abdillah

Baca juga berita berikut :